Agenda

Op deze pagina vindt u alle relevante evenementen en bijeenkomsten van binnen en buiten onze regio.

UITNODIGING Kick off leerkring (lokale) online aangejaagde ordeverstoring

Datum: 8 feb 2022 Locatie: Teams Tijd: 13.00-15.30

Gemeenten worden geconfronteerd met ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. De leerkring is bedoeld om gemeenten te inspireren en te stimuleren bij een innovatieve aanpak van dit relatief nieuwe verschijnsel. Dat kan door vanuit ieders perspectief (praktijk)kennis en inzichten te delen over de lokale online orde en veiligheid. We horen dan ook graag welke casus er bij jou in de gemeente speelt.

Focus leerkring

De focus van de leerkring ligt op de bestuurlijk instrumenten rondom toezicht (monitoren/signaleren) en handhaven (maatregelen) van de lokale online orde en veiligheid. En dus niet zozeer op oorzaken (globalisering, diversiteit, kansenongelijkheid) of het type (voetbalhooligans, boerenprotesten, klimaatactivisten, enzovoort).

Relevante informatie

De leerkring staat niet op zich. Er is nauw contact met CCV-adviseurs van gerelateerde thema’s zoals de voetbalwet/overlast, maatschappelijke onrust en cyber. Samen stemmen wij het programma af en proberen wij continu professionals te verbinden en relevante informatie te bieden. Zie ook het nieuwe CCV-webdossier Online aangejaagde ordeverstoringen, met daarin raads- en Kamervragen, onderzoek, casuïstiek, enzovoort, dat is opgebouwd in de driedeling signaleren, classificeren en maatregelen. Zoals de recente raadsvragen vanuit gemeente Utrecht over een opgelegd digitaal gebiedsverbod en een recente verkenning naar niet-juridische instrumenten voor gemeenten bij online oproepen tot rellen.

Programma

De leerkring wordt geleid door dagvoorzitter Joeri Vig van het CCV. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

12.50  Digitale inloop
13.00  Opening leerkring online orde en veiligheid
13.10  Het juridisch classificeren van online content
Sr. adviseur Bastiaan Winkel, ministerie JenV 
Presentatie over het fenomeen online content en het (inter)nationale beleidskader dat daarbij gehanteerd wordt
13.45  In gesprek met de gemeente Utrecht en Haarlem over het digitaal gebiedsverbod
Jasper Baijens en Fabienne Wind, Senior adviseurs veiligheid, gemeente Utrecht
Jos Lubbers, Juridisch Adviseur bij de gemeente Haarlem

De burgemeesters van Utrecht en Haarlem hebben elk in hun eigen gemeente een jonge man (16 en 17 jaar) een online gebiedsverbod opgelegd. Hoe zijn de burgemeesters tot deze maatregel gekomen en waarom? Wat willen zij er mee bereiken en waar loop je tegen aan? Wat houdt de maatregel precies in en hoe wordt er toezicht op gehouden? Dit zijn vragen waar de gemeente Utrecht en Haarlem op ingaan tijdens deze casusbespreking onder leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
14.30  Korte pauze
14.45  Rondje langs de velden
Wat speelt er bij de deelnemers in de eigen gemeenten of professie? Dien je eigen casus hiervoor in.
15.15  Afronding
Presentatie CCV-webdossier Online aangejaagde ordeverstoringen
Joeri Vig, adviseur bij het CCV
15.25  Einde
Na afloop krijgen deelnemers per mail de presentaties en relevante factsheet toegestuurd.
 

Aanmelden

Meld je vandaag nog aan via het aanmeldformulier. Uiteraard zijn ook andere collega’s en partners die werken aan de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen van harte welkom. Stuur dit bericht gerust aan ze door. Heb je vragen over dit thema en/of over de leerkring, neem dan contact op met CCV-adviseur Joeri Vig, via 06 10 19 09 77.