Kennisbank

Cyberveiligheid

De opkomst van ICT heeft de wereld veranderd in een netwerksamenleving. Dit brengt nieuwe kansen met zich mee, maar ook nieuwe bedreigingen, zoals cybercrime. Cybercriminaliteit is een sterk groeiend fenomeen. Het gaat daarbij o.a. om vormen als hacken, ransomware, phishing, DDos-aanvallen en misbruik van Internet of Things. Dit kan gericht zijn op burgers, ondernemers, maar ook op gemeenten zelf.

Vanuit NH Samen Veilig zullen wij gemeenten de komende 4 jaren ondersteunen en adviseren in de ontwikkeling van een aanpak op cybercrime. Daarbij gaat het in eerste instantie om het vergroten van het bewustzijn van cybercrime en andere vormen van gedigitaliseerde criminaliteit. 

De gemeenten zullen zich ook bewuster moeten zijn van de sterkte en zwaktes van hun eigen informatieveiligheidsbeleid. Hierin zullen wij signaleren, informeren en suggesties doen vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid.

In samenwerking met politie, OM, RPC, en andere veiligheidspartners werken we aan een cyberveiliger eenheid waarbij ook het verstoren en opwerpen van barrières tot de aanpak behoren.

Bestuurlijk ambassadeurs zijn burgemeester Astrid Nienhuis en burgemeester Hans Romeyn. Projectleiders zijn Marieke Verhagen en Lynn van Meygaard.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren