NH Samen Veilig

Jaarverslagen

Bent u benieuwd wat wij deden om in de regionale eenheid Noord-Holland de veiligheid van onze inwoners verbeterden? Bekijk dan onze jaarverslagen. Hierin leest u wat we met 32 gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en met diverse publieke en private partners deden: aan welke thema's we werkten, welke projecten en activiteiten we uitvoerden en welke effecten en resultaten we behaalden. 

- Jaarverslag 2022 (klik hier)

- Jaarverslag 2021 (klik hier)

- Jaarverslag 2020 (klik hier)

Jaarplannen

Ieder jaar maken we plannen om de veiligheid in onze regionale eenheid te verbeteren? Wilt u
weten wat we van plan zijn (en waren)? Lees dan het onze digitale jaarplannen. 

- Jaarplan 2024 (klik hier voor het PDF bestand)

- Jaarplan 2023 (klik hier)

- Jaarplan 2022 (klik hier)

- Jaarplan 2021 (klik hier)

Gecombineerd en digitaal

Sinds 2021 maken we een gecombineerd en digitaal jaarverslag en jaarplan. Dat betekent dat hier alle projecten van Noord-Holland Samen Veilig, het Programma Aanpak Ondermijning en het RIEC in staan. En dankzij het digitale format klikt u gemakkelijk door en ziet u de samenhang tussen de projecten. 

NH Samen Veilig is op 1 februari 2019 gestart. In het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) 2019-2022 van onze eenheid staan de volgende geprioriteerde thema's genoemd:

1. aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;

2. versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;

3. contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;

4. aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit.

Voor de uitvoering van bovengenoemde thema’s is er gekozen voor het inrichten van een programma aanpak ondermijning daar waar het gaat om de aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenwerking. Dit programma heeft meerdere projectleiders verbonden aan thema’s die aangepakt worden in de eenheid.

Voor de thema’s versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein, de aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit en het thema contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme zijn een viertal projectleiders aangenomen die vanuit het projectteam Noord-Holland Samen Veilig samenwerken aan de aanpak.