Verdieping Potentieel gewelddadige eenling

Let op! Voor het volgen van een verdiepende training is het noodzakelijk om eerst een basistraining te hebben gevolgd (van het ROR of van de BeHr-groep). 

Inhoudelijk: In je werk kun je te maken krijgen met Potentieel
Gewelddadige Eenlingen (PGE). Dit zijn personen die zonder medewerking van anderen en vanuit een persoonlijke krenking of grief een dreiging vormen richting de maatschappij. Het is van belang dat je signalen die wijzen op mogelijke gewelddadigheid herkent om ze vervolgens te melden in de lijn.

Na deze training:
- weet je wat onder PGE wordt verstaan en heb je inzicht in signalen
die op potentiële gewelddadigheid wijzen
- weet je hoe extremisme en verwardheid samen kunnen gaan en
welke tekenen hierop kunnen wijzen
- weet je waar je je zorgen neer kunt leggen
- begrijp je het belang van afstemming met de mensen die om de
PGE heen staan om het pad van grief naar daad te onderbreken

Verdieping Potentieel gewelddadige eenling

Om je te kunnen aanmelden moet je eerst inloggen.