Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Criminele en seksuele uitbuiting hebben een ontwrichtend effect. Op kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer worden. En op de samenleving als geheel. Jongeren zijn vaak slachtoffer, maar ook pleger van deze vormen van mensenhandel. De aanpak van criminele en seksuele uitbuiting onder jongeren begint met bewustwording en signalering.
Hiervoor heeft Noord-Holland Veilig twee tools ontwikkeld.

BUIT voor professionals
BUIT voor professionals is een beknopte en praktische e-learning die Noord-Holland Veilig samen met FIER heeft ontwikkeld. De e-learning is bedoeld voor professionals die met jongeren werken: op school, op straat, in de zorg of waar dan ook.

In de e-learning BUIT voor professionals:
1. Krijg je meer kennis over criminele en seksuele uitbuiting onder jongeren.
2. Leer je hoe je signalen kunt herkennen.
3. Leer je wat je met die signalen kunt doen en welke partners je daarbij kunt betrekken.

Ga naar www.buitvoorprofessionals.nl om de e-learning kosteloos te volgen.

BUIT in de klas
Wil je het onderwerp criminele en seksuele uitbuiting bespreekbaar maken onder jongeren?

In het lespakket BUIT komen beide thema's aan bod. Bij beide thema’s bekijken jongeren een korte speelfilm en daarna kunnen ze via een interactieve chatbot appen met de personages uit die film. Door de keuzes die jongeren in het app-gesprek maken ervaren ze zelf wat uitbuiting inhoudt, hoe je in zo'n situatie getrokken wordt en wat je kan doen als je zelf of als iemand in je omgeving in zo'n situatie terecht komt.

Het lespakket is gratis aan te vragen via www.buitindeklas.nl