Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Onderzoeken

Hier vind je verschillende onderzoeken die vanuit het Thema Weerbare Jeugd zijn uitgevoerd.

Fenomeenonderzoek
In mei 2021 is het fenomeenonderzoek naar jongeren (8-23 jaar) in de drugscriminaliteit in de eenheid Noord-Holland afgerond. Doel van het fenomeen onderzoek was om inzicht te krijgen in het regionale beeld van deze problematiek en de processen en oorzaken die ten grondslag liggen aan toetreding van jongeren in de drugscriminaliteit.

Het rapport en het factsheet met een samenvatting zijn hieronder te downloaden. Beide mogen worden gedeeld. Neem voor vragen of opmerkingen over het fenomeenonderzoek contact op via weerbarejeugd@nh-sv.nl

Onderzoek Digitale Leefwereld van risicojongeren
De online en offline wereld zijn voor jongeren tegenwoordig geen gescheiden werelden, maar juist één leefwereld. De ervaringen die zij online opdoen, vormen hoe zij naar de wereld kijken en werken door op hun online én offline gedrag. Ondanks een aantal beperkingen geeft dit exploratieve onderzoek een dieper inzicht in de digitale leefwereld van risicojongeren.

Deal With It: drugscriminaliteit door de ogen van (ervaringsdeskundige) jongeren

Het beeld in het fenomeenonderzoek is vooral gebaseerd op gesprekken met (veiligheids)professionals en in mindere mate ook met jongeren zelf. Daarom hebben we onder de noemer Deal With It met meer dan 100 (ervaringsdeskundige) jongeren gesproken over het thema drugscriminaliteit.

Het magazine met de bevindingen zijn hieronder te downloaden. Neem voor vragen of opmerkingen over het magazine contact op via weerbarejeugd@nh-sv.nl

Rapportage Fenomeenonderzoek

In het kader van het project Criminele Aanwas hebben we een fenomeenonderzoek uitgevoerd naar jongeren (8-23 jaar) in de drugscriminaliteit in de eenheid Noord-Holland. Doel is om inzicht te krijgen in het regionale beeld van deze problematiek in Noord-Holland en de processen en oorzaken die ten grondslag liggen aan toetreding van jongeren in de drugscriminaliteit.
 • Datum: 13 Jul 21
 • Auteur: Jolien Terpstra
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 45

Factsheet Fenomeenonderzoek

In het kader van het project Criminele Aanwas hebben we een fenomeenonderzoek uitgevoerd naar jongeren (8-23 jaar) in de drugscriminaliteit in de eenheid Noord-Holland. Doel is om inzicht te krijgen in het regionale beeld van deze problematiek in Noord-Holland en de processen en oorzaken die ten grondslag liggen aan toetreding van jongeren in de drugscriminaliteit.
 • Datum: 13 Jul 21
 • Auteur: Jolien Terpstra
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3

Rapportage De Digitale Leefwereld Van Risicojongeren

De online en offline wereld zijn voor jongeren tegenwoordig geen gescheiden werelden, maar juist één leefwereld. De ervaringen die zij online opdoen, vormen hoe zij naar de wereld kijken en werken door op hun online én offline gedrag. Ondanks een aantal beperkingen geeft dit exploratieve onderzoek een dieper inzicht in de digitale leefwereld van risicojongeren.
 • Datum: 05 Jul 21
 • Auteur: Juul Tielens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 74

Factsheet Digitale Leefwereld

In dit factsheet geven we aan waarom sociale media belangrijk en aantrekkelijk zijn voor jongeren, maar ook welke risico’s er zijn op het gebied van criminaliteit en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast presenteren we de resultaten van het afstudeeronderzoek van Juul Tielens over de ervaringen van risicojongeren (15-23 jaar) in de eenheid Noord-Holland met betrekking tot criminaliteit, geweld en seksueel overschrijdend gedrag op sociale media. Voor meer informatie mail naar: jtielens@haarlem.nl.
 • Datum: 12 Oct 21
 • Auteur: Juul Tielens
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 6

Magazine Deal With It

In dit magazine staan de bevindingen van de gesprekken die wij in Noord-Holland voerden met meer dan 100 jongeren over drugscriminaliteit. Hoe kijken jongeren naar dit thema? Waar leggen zij de grens? Wat zijn hun ervaringen met dit thema? Hoe zijn jonge dealers te werk gegaan? En welke rol spelen sociale media daarbij? Dit lees je allemaal terug in het Deal With It magazine.
 • Datum: 20 Jun 22
 • Auteur: Juul Tielens, Jelle Snoek, Jolien Terpstra
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44