Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Onderzoek 'Zuiver op de graat?' gepubliceerd

Nederlandse kottervisserij is kwetsbaar voor criminele drugsnetwerken, dat blijkt uit het onderzoek 'Zuiver op de Graat?, over de betrokkenheid van de visserij bij maritieme drugssmokkel’. Drugssmokkelaar benaderen actief vissers in economische problemen. Verreweg de meeste vissers wijzen de aanbiedingen af, maar de economische malaise in hun sector maakt hen wel kwetsbaar voor criminele netwerken.

 

Zuiver op de graat

De meeste vissers zijn hardwerkend en integer. Dat blijkt ook uit de cijfers in het onderzoek 'Zuiver op de Graat': slechts 2% houdt zich met criminele zaken bezig. Dit onderzoek deed Melhbaum Onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap. Het volledige onderzoek en een samenvattende, interactieve PDF is hier te vinden.

Financiele kwetsbaarheid is interessant voor criminelen

Vissers hebben veel kennis van de zee en (kleinere) havens in Noord-Holland. Die kennis is interessant voor criminelen. In het onderzoek lezen we dat relatief veel vissers benaderd zijn door criminelen en dat veel vissers pakketten op zee zien drijven. Ook blijkt uit het onderzoek dat vissers die om verschillende redenen financieel kwetsbaarder worden, vatbaarder zijn om voor de verleidingen of dreigingen van criminelen te vallen. Omdat het nu om allerlei redenen minder goed gaat in de visserijsector, willen wij voorkomen dat we straks ‘te laat’ zijn in de visserijsector. We vinden het daarom belangrijk om samen met de visserijsector maatregelen te ontwikkelen om de sector schoon en weerbaar te houden.

Weerbaarheid vergroten samen met de visserijsector

Het vergroten van de weerbaarheid doen we door verschillende acties uit te voeren, samen met de visserijsector:

  • In gesprek te komen en blijven met vissers en vissersorganisaties;
  • Kennisdossier op vistikhetmaar.nl over weerbaarheid tegen criminaliteit, met een informatief, grappig introductiefilmpje;
  • Artikelenreeks in het visserijnieuws;
  • In samenwerking met visserijopleidingen maken we een lesprogramma voor leerlingen;
  • Onderzoek naar mogelijkheden om financiële coaching en/of een scholingsfonds op te zetten, zoals in de agrarische sector of provincie Flevoland gebeurt;
  • Starten van een meldpilot samen met de Kustwacht voor drijvende pakketten op zee;
  • Lobby in de Tweede Kamer om foute vissers te weren uit de sector (wet Bibob op visserijsector van toepassing laten zijn, zodat vissers die zich schuldig hebben gemaakt aan maritieme smokkel geen aanspraak meer maken op een visvergunning).